اختصاصی فارس/
50 نفر پردیسی در مقابل شرکت عمران شهرهای جدید اجتماع کردند

خبرگزاری فارس: 50 نفر از صاحبان خانه‏های مسکونی در پردیس به دلیل صدور حکم تخریب برای خانه‏های مسکونی خود در مقابل شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) اجتماع کرده‏اند.

خبرگزاری فارس: 50 نفر پردیسی در مقابل شرکت عمران شهرهای جدید اجتماع کردند

به گزارش خبرگزاری فارس از شرق استان تهران 50 نفر از فرهنگیان بازنشسته و مشغول به تدریس صاحب 120 واحد مسکونی شهر جدید پردیس به دلیل صدور حکم تخریب در مقابل شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) مستقر در میدان ونک به نشانه اعتراض اجتماع کرده‏اند.

خبرهای تکمیلی متعاقبا ارسال می‏شود.

انتهای پیام/ح30/د1000